Start    |           Simplicity       |           Technology    |           Know-how      |           About us        |           Try / Buy

 

Artykuł

 Mała hurtownia danych w AFIN.NET © AFIN 1997-2008 

Wojciech Gardziński, 2008.04

 

 

Wstęp, czyli co to w ogóle jest hurtownia danych (HD)?

 

Kilka definicji:

 

WIKIPEDIA: Hurtownia danych (ang. data warehouse) rodzaj bazy danych, która jest zorganizowana i zoptymalizowana pod kątem pewnego wycinka rzeczywistości. Hurtownia danych jest wyższym szczeblem abstrakcji niż zwykła relacyjna baza danych (choć do jej tworzenia używane są także podobne technologie). W skład hurtowni wchodzą zbiory danych zorientowanych tematycznie (np. hurtownia danych klientów). Dane te często pochodzą z wielu źródeł, są one zintegrowane i przeznaczone wyłącznie do odczytu.

Pełna nota: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hurtownia_danych

 

Definicja z witryny www.datawarehouse4u.info :

Hurtownia danych jest to uporządkowany tematycznie, zintegrowany, zawierający wymiar czasowy, nieulotny zbiór danych wspomagających podejmowanie decyzji.

 

Nasza definicja hurtowni danych:

Jest to, przeznaczona wyłącznie do odczytu, niezależna od systemów transakcyjnych, odrębna fizycznie i logicznie, baza danych.

Jest specjalizowana dla celów analitycznych, posiada własne słowniki (również zewnętrzne, również dynamiczne) i system własnych zmiennych. Posiada własny system zasilania danymi oraz własne algorytmy ich gromadzenia (archiwizacji), przetwarzania, grupowania i agregowania. Jej celem jest efektywność ANALIZY informacji.

Nie ma określonego formatu bazodanowego ani nawet nie jest określony typ bazy danych, może być relacyjna lub wielowymiarowa, w zależności od potrzeb, zastosowanej technologii, stopnia elastyczności oraz wymaganych dróg odczytu informacji. Może być wielostopniowa. Umożliwia eksplorację danych, tj. wyszukiwanie zależności danych według bieżących potrzeb.

My dodajemy jeszcze jedną cechę: dostępna z Excela. Nas, analityków, nie interesują inne przeglądarki danych (Data mining tools)

 

Schemat naszej koncepcji Hurtowni danych.

 

 

Co rozumiemy przez poszczególne elementy powyższego schematu?

Transakcyjne bazy danych

Słowniki użytkowników

Raporty systemowe

OLAP

 

Czy hurtownia danych to rozwiązanie konkretnego producenta?

Nie, nie i jeszcze raz nie.

 

Jaki jest rzeczywisty (w tym minimalny) koszt stworzenia hurtowni danych w firmie?

Zalezny WYŁĄCZNIE od skali potrzeb.