http://www.afin.net

 

Artykuł AFIN.NET:

 AFIN.NET – Rejestracja przez operatora 

Wojciech Gardziński, 2009.05

 

 

Jak zarejestrować zakupioną kopię użytkownika systemu AFIN.NET?

 

Summary in English:

This is a step-by-step instruction how to register a copy of AFIN.NET.

Temporarily only by operator.

 

 

Uwagi ogólne:

 

 

 

Procedura Rejestracji Ręcznej systemu AFIN.NET:

 

Gdy uruchamiamy ściągniętą ze strony www.afin.net , niezarejestrowaną jeszcze kopię systemu AFIN.NET, program informuje nas o fakcie niezarejestrowania oraz o konsekwencjach tego faktu – niewielkich ograniczeniach pełnej funkcjonalności.

Na pasku tytułu aplikacji widnieje również adnotacja „(test)”.

 

 

Zakładamy niniejszym, że posiadamy już 12-znakowy Kod Licencyjny systemu AFIN.NET, który otrzymaliśmy od dostawcy.

 

W celu zarejestrowania, uruchamiamy opcję menu:

AFIN.NET / AFIN.NET – informacje

 

 

W wyświetlonym oknie uruchamiamy następnie opcję ‘Zarejestruj przez operatora

 

 

Uruchomiona zostaje procedura rejestracyjna.

Na początku zostaje wyświetlona krótka informacja o kolejnych jej krokach.

 

 

 

Procedura rejestracyjna pyta nas o ‘Kod Licencyjny’ systemu AFIN.NET.

 

 

 

Po wpisaniu, otrzymanego od dostawcy systemu, ‘Kodu Licencyjnego’ (12 znaków), wyświetlone zostaje pytanie, czy przypadkiem nie uruchamiamy tej procedury już po raz drugi, gdy już wysłaliśmy do producenta ‘Kod Rejestracji Ręcznej’ i otrzymaliśmy z powrotem tzw. ‘Kod Zwrotny’.

 

Gdy nie mamy jeszcze ‘Kodu Zwrotnego’ – wybieramy ‘Nie’.

Gdy mamy już ten kod – wybieramy ‘Tak’.

 

 

Gdy wybraliśmy ‘Nie’, procedura generuje 100-znakowy ‘Kod Rejestracji Ręcznej’.

 

 

 

Kod ten wysyłamy pocztą elektroniczną bezpośrednio do producenta systemu AFIN.NET (adres E-mail: afin@afin.net)

 

 

Procedura „przerywa się” w tym momencie, gdyż oczekujemy na odpowiedź od producenta systemu AFIN.NET.

 

Po jakimś czasie otrzymujemy odpowiedź:

 

 

Uruchamiamy całą procedurę powtórnie (od samego początku), a na pytanie, czy otrzymaliśmy już ‘Kod Zwrotny’ odpowiadamy tym razem ‘Tak

 

Zostaje wyświetlone okno, w które należy wkleić otrzymany, 100-znakowy ‘Kod Zwrotny

 

 

Potwierdzamy ‘OK.’ i niniejszym rejestrujemy kopię AFIN.NET.

 

 

 

Przyszłe uruchomienia systemu AFIN.NET nie wyświetlają już okna informującego o wersji testowej, a potwierdzeniem uruchomienia systemu AFIN.NET w wersji pełnofunkcjonalnej jest brak słowa „(test)” na pasku tytułu aplikacji.

 

 

 

Dziękujemy za zakup i rejestrację systemu AFIN.NET.

 

Załoga AFIN.NET