http://www.afin.net

 

Artykuł AFIN.NET:

 AFIN.NET – credo © AFIN 1995-2010 

Wojciech Gardziński

 

 

Co to jest, dla kogo jest i co oferuje AFIN.NET?

 

Summary in English:

AFIN.NET offers:

The freedom from the dilemma: VBA or BI? There is a third way.

No limits in functionality, elasticity and scale

Huge possibilities strictly connected with usability

A lot of „coded experience” built in.

 

 

Co oferuje AFIN.NET analitykowi (controllerowi) finansowemu?

 

AFIN.NET – Dowolne dane z wielu źródeł w jednym raporcie w Excelu

Czyli wolność od dylematu:

Elastyczny i tani Excel, ale z mnóstwem problemów

versus

drogi zakup gotowego systemu BI, skazanie się na łaskę (czytaj: koszty) i umiejętności jego dostawcy

 

AFIN.NET sprawia, że wszystkie problemy, związane z analizą i raportowaniem można rozwiązać profesjonalnie informatycznie oraz zachowując Excela jako podstawową i efektywną platformę raportową.

Więcej o architekturze analiz…

Więcej o możliwościach systemu…

 

 

AFIN.NET – brak ograniczeń:

AFIN.NET to „rozszerzony” i wzbogacony o nowe funkcjonalności, ale ciągle – Excel. A Excel, jako narzędzie budowy raportów, nie ma ograniczeń – jest modelowo elastyczny. Rozszerzony o AFIN.NET, staje się również efektywny i niezależny jako platforma raportowa.

 

Nie ma żadnych ograniczeń, co do zakresu danych oraz sposobu łączenia i wyboru informacji biznesowej. Można zestawiać dowolne dane z dowolnymi innymi, wszystko formatując metodami Excela.

Można definiować własne funkcje danych.

 

Powszechnie sądzi się, że Excel to arkusz i jego ograniczenia – nic bardziej błędnego. Excel, współpracując z platformą ODBC, może filtrować oraz przetwarzać dane przed ich importem do arkusza. AFIN.NET, oprócz tego, potrafi wybrać z danych zewnętrznych tylko to, czego szukamy. Niezależnie od wielkości danych.

Oczywiście, praca na ogromnych bazach danych powoduje problem skali, ale jest on rozwiązywalny za pomocą automatyzacji przetwarzania danych w AFIN.NET.InformationServices

 

 

AFIN.NET – ogromne możliwości informatyczne

 

AFIN.NET posiada szereg funkcjonalności, umożliwiających budowę i automatyczne użytkowanie (odświeżanie) własnej mini-hurtowni danych.

AFIN.NET.TextConverter umożliwia dostęp do trudnych do zaimportowania danych tekstowych

AFIN.NET.InformationServices pozwala na budowę skomplikowanych procedur pobierania i przetwarzania danych dla potrzeb analitycznych, jak również zasilania w dane wielowymiarowych baz danych (kostek OLAP.)

AFIN.NET.CubeBuilder – Zniesienie ograniczeń Excela w zakresie budowy plikowych kostek OLAP

 

 

AFIN.NET – łatwość użycia przez nie-informatyków

 

Czyż nie jest łatwo budować raporty finansowe np. tak? (funkcja w Excelu):

=DANE(„FK”;„sw/010-sw/010.1??2-sm/070+sm/070.1”;”2009.02”)

(czytaj: ‘saldo winien’ konta ‘010’ z wyłączeniem subkonta (analityki) o wzorcu ‘.1??2’, pomniejszone o ‘saldo ma’ konta ‘070’ z wyłączeniem analityki ‘.1’)

Użytkownika nie interesuje złożoność problemu informatycznego, związana z takim zapytaniem. Użytkownik „widzi” tylko Excela, gdyż tu czuje się najlepiej.

Więcej o AFQL…

 

 

AFIN.NET – „zakodowane doświadczenie”

 

Okres 15 lat doświadczeń, zdobytych u ponad 100 klientów, jest solidną podstawą do stwierdzenia, że wiemy, po co oraz jak analizuje się dane. Nasze rozwiązania jako cel główny stawiają efektywność i wygodę użytkowania.

 

Analitycy używają Excela i nic, pomimo różnych wysiłków, tego chyba już nie zmieni. AFIN.NET nie zastępuje ani nie próbuje poprawiać Excela – rozszerza wyłącznie jego funkcjonalność o funkcjonalności, niezbędne dla analityka.